onsdag 25 september 2013

Medier i världen

Efter att ha läst sidorna 101-113 i boken Kanal reagerade jag speciellt på hur omvärlden ser på journalister och dess arbete. Många journalister är tvungna att offra sina liv varje gång de granskar makten eller är plats där det händer något viktigt som de tycker ska komma ut i media. I boken Kanal berättas det bland annat om hur flera journalister blivit dömda till fängelse eller till och med mördade bara för att de tagit upp en händelse/nyhet i media. Jämfört med journalister i andra länder och svenska journalister kan man verkligen se att vi svenskar har mycket större frihet, vi har rätt till yttrandefrihet och kan publicera det mesta i media utan att bli utsatta för fängelsestraff eller liknande.  

Vilken bild ges av journalisters arbete i Etiopien?
Utifrån Martin Schibbye och Johan Perssons sommarprat ges en bild som verkligen beskriver hur journalisternas hemska verklighet ser ut i Etiopien, men även i andra delar utav världen som inte tillåter yttrandefrihet. Att arbeta som journalist i Etiopien är mycket farligt då de fängslas journalister var och varannan dag. Schibbye berättar om hur de var beredda att slåss för sina liv, varje ord var livsavgörande, ett misstag kunde kosta deras liv eller frihet. Han berättade även att det svåra med att leva i ovisshet är att den innehåller lika delar hopp som förtvivlan.  

Journalisterna frågade sig flera gånger om, hur många år skulle de klara av att leva så här? Bara tanken på att journalister men även andra människor inte har någon rätt till yttrandefrihet måste vara oerhört jobbigt, att ständigt vara hotad av makten i landet. Schibbye berättar också om hur resan till Etiopien var en kamp om pressfrihet, att situationen var akut. Journalisternas syn på Etiopien var att den som avrättar och mördar går fri medan den som berättar om mord och övergrepp fängslas. I omvärlden fängslas journalister varje dag utan att ha gjort något fel, endast på grund av att de granskat makten. Schibbye avslutade sedan sommarpratet med att säga “det är inte vi fria som slåss för de fängslade journalisterna, utan i grunden är det de fängslade journalisterna som slåss för vår frihet.” Jag tycker det var mycket bra sagt då det verkligen stämmer in på hur vår värld ser ut idag i de länder som ej tillåter yttrandefrihet. Det journalisterna gör genom sitt arbete påverkar till stor del hur vår värld ser ut idag.    

Journalisterna Schibbye och Persson var mycket modiga då de vågade ta sig in i Etiopien och ta reda på hur oljan drabbade befolkningen, de visste om vilka konsekvenser som kunde uppstå men gav sig in i arbetet ändå. Olyckligtvis blev de tillfångatagna men efter att de kommit ut från Etiopien efter fjorton månader verkar de fortfarande ha modet kvar. Jag blir väldigt imponerad av att se och höra vilka arbeten journalisterna gör, vilka uppoffringar de gör i sitt arbete.

Genom att journalisterna vågar ta stora risker varje gång de ska göra sitt arbete bidrar de varje gång till en bättre värld, det kan nog bara bli bättre om man ser på vilket jobb journalister gör varje dag. Förhoppningsvis kommer pressetiken inom en snar framtid bli en självklarhet i alla länder, alla ska ha rätt till att vara med och påverka makten i sitt land.     

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar