onsdag 25 september 2013

Medierna i P1

Ska journalisten få välja om personen ska vara anonym eller inte?

Källskyddet är en grundlagsfäst lag som kan ge fängelse eller böter om den bryts. Det hör till ovanligheterna att en journalist hamnar i domstol för brott mot källskyddet men den senaste tiden har det hänt vid tre tillfällen. Ett av dessa tillfällen var när Göteborgsposten ansåg att de fått tillstånd att röja sin källa.

Göteborgsposten skrev ett reportage om män som dömts för våldtäkt men ändå tillåts köra taxi. En kvinna som blivit utsatt för våldtäkt i just en taxi ställer upp på en intervju till reportaget. Hon lovades anonymitet eftersom hon tidigare känt sig hotad. När tidningen sedan trycktes publicerades en bild där man tydligt kunde se vem kvinnan var. Det väcktes ett åtal mot tidningen men i veckan kom domen som friade Göteborgsposten från åtalet eftersom åklagaren inte kunde hitta bevis på att tidningen lovat full anonymitet.

Den utsatta kvinnan ställer upp på en intervju med programledaren Martin Wicklin. Hon berättar att hon “aldrig i livet” skulle ha ställt upp på Göteborgspostens intervju om hon vetat att de skulle röja hennes identitet på det sättet som de gjorde. Hon berättar även att hon tycker att det är fel av dem att påstå i rättsalen att hon tillåtit dem att publicera bilden, när hon menar att de kommit överens om att hon skulle vara en anonym person i hela reportaget.

I tingsrätten konstaterades att Göteborgsposten har röjt sin källa men de friades från domen eftersom de försvarade sig med att ifrågasätta kvinnan, hur vida hon verkligen krävt att få vara anonym eller inte. Åklagaren kunde inte hitta bevis på att tidningen lovat full anonymitet och därför anses det som att kvinnan har gett sitt samtycke och då kan de inte dömas för att ha brutit tystnadsplikten om sin källa.

Tryckfrihetsexperten Nils funcke menar att svensk media ska vara helt säkra på att de har samtycke att röja en persons identitet innan de publicerar sitt material. Han tror att följderna av tingsrättens beslut i ärendet om Göteborgsposten kan medföra att människor i framtiden kommer bli försiktigare att förmedla och dela med sig av information som är viktig att den tas fram. Han påstår också att detta kan leda till att människor börjar misstro regelverket som finns och mediernas förmåga att leva upp till anonymitetsskyddet.

Jag håller med Nils Funckes teorier om vad följderna kan bli. Jag vill kunna lita på att journalisten håller det som lovats om jag skulle ställa upp i en intervju. Jag vill vara säker på att jag förblir anonym om jag så önskar och inte får min identitet röjd. I tillfällen där en person har blivit utsatt för något och ställer upp på en intervju där de lämnar ut sig själv och berättar om sin händelse, anser jag att journalisterna borde ta ett ansvar. De borde inse att de tar en risk genom intervjun som kan medföra konsekvenser för den utsatte personen. 

Jag kan förstå att de måste locka till sig läsare men jag tycker inte de borde tänka på publicitet i första hand när det gäller sådana typer av reportage. Jag anser att journalisterna ska visa respekt och tänka på vad som är bäst och säkrast för personen i fråga. Jag tycker inte att det är okej att de röjer någons identitet om de inte är helt säkra på att ha personens samtycke.

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar