torsdag 29 augusti 2013

Reflektion av journalistik

De senaste dagarna har jag lärt mig att medierna inte får skriva vad som helst utan de måste hålla sig inom vissa regler och bestämmelser. De får bland annat inte skriva något som inte stämmer bara för att det ska bli en bättre artikel. De får heller inte publicera namnet på en misstänkt person om inte denne har blivit dömd i domstol. Medierna får inte bryta mot tryck- och yttrandefrihetsförordningen. Och med detta menas att de får skriva vad de vill så länge de inte kränker en person eller folkgrupp.

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar