torsdag 29 augusti 2013

Dagens nya lärdomar

Den här och gårdagens lektion var väldigt intressanta eftersom att jag lärde mig rätt mycket om mina egna åsikter och hur andra resonerar och reflekterar över saker och försvarar/argumenterar för deras åsikter. Jag har också lärt mig om att utvidga mina perspektiv och även ta del av andras perspektiv och att tidningarna ibland skriver nyheter på andras bekostnad oavsett ålder, som till exempel artikeln om kvinnorna och barnen i Kongo.

Något som också var intressant var att lära sig om att det finns lagar och regler för hur journalister och tidningar får skriva, vilket kanske ibland inte alltid går helt rätt till och om hur det kan påverka andras människors liv både positivt och negativt. Det kanske inte alltid är rätt att lägga ut personerna namn eller en bild på personen även fast det kanske blir mer verkligt för oss, så kanske det inte alltid har en positiv konsekvens för person i fråga, som istället kanske drabbas svårare eller hamnar i fara.

 Det var också intressant att höra om hur de pratade om hur det skulle spela någon roll i vilket land det var i, (om det hade varit i Sverige hade man inte lagt upp en bild och namn på en person som blivit utsatt för övergrepp, men i Kongo gör man det.) när det i själva verket var integriteten som var den stora frågan.

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar